Chennai 600028 II - Second Innings (Tamil) [2016] (Suara Audio) [Malayasia Edition]

[Audio CD] Chennai 600028 II - Second Innings (Tamil) [2016] (Suara Audio) [Malayasia Edition] 2016

No permission to download
Chennai 600028 II - Second Innings (Tamil) [2016] (Suara Audio) [Malayasia Edition]Album / Movie : Chennai 600028
Music / Composer : Yuvan Shankar Raja
Year Released: 2016

Label: Suara Audio
Language: Tamil

Tracklist :

1 - The Boys Are Back - Yuvan Shankar Raja, Vasuki Bhaskar, Bhavatharani & Madurai Souljour
2 - Nee Kidaithai - Haricharan & Chinmayi Sripada
3 - Soppana Sundari - Yuvan Shankar Raja, Venkat Prabhu, Karthik Raja & Premgi Amaren
4 - Idhu Kadhaiya - Sean Roldon & Khareshma Ravichandran
5 - House Party - Senthil Dass
6 - Soppana Sundari Remix - Mixed & Arranged by Premgi Amaren
Spek :

02. Nee Kidaithai.wav.png

Quality Check log :
Code:
foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-07-24 10:14:29

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Haricharan & Chinmayi Sripada / Chennai 600028 II - Second Innings (1)
     Mixed & Arranged by Premgi Amaren / Chennai 600028 II - Second Innings (2)
     Sean Roldon & Khareshma Ravichandran / Chennai 600028 II - Second Innings (3)
     Senthil Dass / Chennai 600028 II - Second Innings (4)
     Yuvan Shankar Raja, Vasuki Bhaskar, Bhavatharani & Madurai Souljour / Chennai 600028 II - Second Innings (5)
     Yuvan Shankar Raja, Venkat Prabhu, Karthik Raja & Premgi Amaren / Chennai 600028 II - Second Innings (6)
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR5    0.00 dB  -7.26 dB   4:09 02-Nee Kidaithai
DR5    0.00 dB  -6.44 dB   4:33 06-Soppana Sundari Remix
DR5    0.00 dB  -7.88 dB   4:20 04-Idhu Kadhaiya
DR5    0.00 dB  -6.28 dB   4:24 05-House Party
DR5    0.00 dB  -6.77 dB   3:49 01-The Boys Are Back
DR6    0.00 dB  -7.61 dB   3:42 03-Soppana Sundari
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 6
Official DR value: DR5

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  16
Bitrate:      1411 kbps
Codec:       PCM
================================================================================